Bylo vypsáno výběrové řízení na dvě pozice referent/ka grantového oddělení

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na dvě pozice referent/ka grantového oddělení.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování i realizaci vědeckých a rozvojových projektů, tuzemských i mezinárodních (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení připravuje koncepce a strategie projektového financování.

Na základě výběrového řízení budou obsazeny dvě pozice referent/ka grantového oddělení.

Popis pozice a její pracovní náplň

 • úvazek 1,0
 • příprava a realizace interních grantových soutěží
 • asistence při přípravě projektových žádostí
 • kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory
 • aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí
 • příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky

Požadavky

 • vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské
 • zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické

Další požadavky

 • schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce
 • velmi dobrá úroveň ústního i písemného projevu
 • schopnost týmové spolupráce
 • pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením
 • znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ)
 • znalost univerzitního prostředí výhodou
 • zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1 až 2 normostrany)

Termín nástupu

 • listopad 2015 nebo dle dohody

Výhrada

Děkanka FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na veronika.krajickova@ff.cuni.cz do 17. 9. 2015. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

V Praze dne 25. 8. 2015

dokument v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK