Beseda s Jeannine Gramick se uskuteční na Filozofické fakultě UK

Jedním ze stěžejních úkolů univerzit je umožňovat svobodnou konfrontaci různých názorů, a podstatně tak přispívat k rozvoji celospolečenské demokratické diskuse. Proto se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze rozhodla spolku Logos Česká republika poskytnout prostor pro besedu s americkou řeholnicí Jeannine Gramick na téma O šikaně v církvi a mimo ni. Beseda se uskuteční ve středu 12. srpna od 18.00 ve Velké aule hlavní budovy Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Beseda proběhne v angličtině (s konsekutivním tlumočením). Vstup je volný do naplnění kapacity místnosti a všichni jsou srdečně zváni.

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Referát vnějších vztahů FF UK)
e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

 

V Praze dne 4. 8. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK