Beseda s Jeannine Gramick se uskuteční na Filozofické fakultě UK

Jedním ze stěžejních úkolů univerzit je umožňovat svobodnou konfrontaci různých názorů, a podstatně tak přispívat k rozvoji celospolečenské demokratické diskuse. Proto se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze rozhodla spolku Logos Česká republika poskytnout prostor pro besedu s americkou řeholnicí Jeannine Gramick na téma O šikaně v církvi a mimo ni. Beseda se uskuteční ve středu 12. srpna od 18.00 ve Velké aule hlavní budovy Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Beseda proběhne v angličtině (s konsekutivním tlumočením). Vstup je volný do naplnění kapacity místnosti a všichni jsou srdečně zváni.

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK