Zemřel prof. Vladimír Kašík, emeritní profesor historie FF UK

Prof. Dr. Vladimír Kašík začal Filozofickou fakultu UK, konkrétně seminář prof. Bohumila Mathesia, navštěvovat v roce 1945. Absolvoval Vysokou školu politickou a sociální, kde se později stal asistentem prof. Jiřího Hájka. Od roku 1953 působil opět na FF UK, kde byl v roce 1960 jmenován docentem a v roce 1968 profesorem.

Po nuceném odchodu se na FF UK vrátil v roce 1990 a ujal se vedení tehdejší Katedry hospodářských a sociálních dějin a po obsahové i formální stránce koncipoval Seminář sociálních dějin, který byl její součástí.

Prof. Kašík byl členem Vědecké rady FF UK, jejím proděkanem a členem Vědecké rady UK. V 60. letech náležel mezi profilující osobnosti FF UK.

Prof. Kašík zemřel dne 23. června 2015 ve věku 90 let. Poslední rozloučení s panem profesorem se uskutečnilo v úzkém rodinném kruhu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK