Vyjádření děkanky FF UK k projevům nenávisti na demonstraci 1. 7. 2015

Když jsem viděla záběry šibenic pro údajné „vlastizrádce“, tyčících se na demonstraci 1. 7. 2015 na Václavském náměstí, upřímně jsem se zděsila. Použitím těchto rekvizit překročili demonstranti hranici, která se překračovat nesmí. Hranici, za níž se třeba pomalu, ale až příliš snadno může otevřít cesta k bezuzdnému vybíjení nenávisti na příslušnících náboženských, národnostních či sexuálních menšin. To se v historii bohužel mnohokrát potvrdilo.

Proto jsem připojila svůj podpis k výzvě premiérovi a ministru vnitra České republiky, která tyto projevy odmítá a naléhavě upozorňuje na vážnost současné společenské situace. Jsem také hrdá na to, že mezi těmi, kdo na místě protestovali proti šíření nenávisti, byli i členové akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK