Vyhlášení vnitřní soutěže o rozvojové prostředky na roky 2016–2018

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 29. 6. 2015 č. j. UKRUK/6783/2015 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2016–2018, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V roce 2015 se bude soutěžit o prostředky na tři následující roky, a proto nebude v dalších dvou letech soutěž vyhlášena.

Soutěž má dva tematické okruhy:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
  2. Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Žádosti o podporu projektu se podávají elektronicky prostřednictvím univerzitní webové aplikace Granty a projekty do 10. 9. 2015.

Další podrobnosti k soutěži jsou k dispozici na stránkách Vnitřní soutěž FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK