Součástí Festivalu fantazie letos byla linie MatFFyzExpo. FF UK nabídla program zaměřený na mytologii a jazykovědu

20. ročník Festivalu fantazie, největšího festivalu popkultury v ČR, se konal 1.–12. července 2015 v Chotěboři. S desetidenní sérií pořadů se letos zapojily i tři fakulty UK: Matematicko-fyzikální fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Filozofická fakulta se postarala o program zaměřený na mytologii a samozřejmě také na jazyky. Ruské byliny, tedy ústně předávané folklorní eposy, představil v přednášce Ruský folklorní epos a mytologie Jiří Dynda. U mytologie, tentokrát ovšem severské, zůstal i Jan Kozák s přednáškou o tom, jakou roli v ní zaujímá postava Lokiho, lstivého boha a kosmického „trickstera“. Michal Láznička promluvil o fonestetice, tedy o tom, jak na nás mohou působit zvuky jazyků, a o způsobech, jakými s fonestetikou ve svém díle pracoval J. R. R. Tolkien.

Že Jazyky vládnou světu se mohli návštěvníci přesvědčit prostřednictvím nejrůznějších jazykových hádanek, her a úkolů. Ke slovu se dostaly i jazyky umělé – třeba mordorština, temná řeč služebníků mága Saurona z Pána prstenů.

Tým tvůrců představil výukovou hru Československo 38–89. První díl této výukové simulace s názvem Atentát vyšel v květnu letošního roku a nabízí jedinečný pohled na dějinné období protektorátu Čechy a Morava. Hra vzešla ze spolupráce Matematicko-fyzikání fakulty UK, Filozofické fakulty UK a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Celý článek: MatFFyzExpo: Deset dnů zábavy na Festivalu fantazie [matfyz.cz, 15. července 2015]

Celá fotogalerie: MatFFyz Expo na Festivalu fantazie 2015 [facebookový profil Matfyz /Matematicko-fyzikální fakulta UK]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK