Na návštěvu výstavy Jan Hus a pražská univerzita zbývá ještě měsíc

600 let od smrti mistra Jana Husa uplynulo již začátkem července, akce k uctění jeho památky ale zdaleka nekončí. Až do konce srpna je možné v Křížové chodbě historické budovy Karolina navštívit výstavu o Janu Husovi a jeho působení na pražské univerzitě.

Autorka výstavy dr. Blanka Zilynská, která se zabývá českými a středověkými dějinami a dějinami univerzity, již třikrát umožnila návštěvníkům spojit prohlídku výstavy s odborným výkladem. Návštěvníci se dozvěděli řadu zajímavostí o Husově životě a o jeho zcela mimořádném vztahu k pražské univerzitě, kde přednášel od roku 1398, v letech 1401–1402 zde působil jako děkan artistické fakulty (dnešní Filozofická fakulta UK) a v letech 1409–1410 celou univerzitu vedl jako rektor.

Poslední komentovaná prohlídka výstavy proběhla ve čtvrtek 9. července 2015. Dr. Zilynská započala výklad u plánku Starého města a objasnila, kde se nacházely jednotlivé budovy univerzity, koleje a jiné důležité objekty. Uvedla posluchače do problematiky středoevropského akademického prostoru a prošla s nimi všechny výstavní panely, které mapují Husův život od nejasností ohledně místa rodiště až po kostnický koncil. Upozornila na jedinečný pramen, tzv. Děkanskou knihu, kterou měla artistická fakulta (dnešní FF UK) jako jediná. Jsou v ní zaznamenána jména graduovaných, ale i imatrikulovaných studentů, kteří tvořili zvláštní skupinu obyvatel města. Poznámky po straně Děkanské knihy dokládají i Husovu magisterskou promoci a další důležité události.

hus2Zájemci se dozvěděli detaily z průběhu Husových teologických studií a podrobnosti o jeho učitelích, Janovi z Mýta a Stanislavovi ze Znojma, a přátelích, zejména Křišťanovi z Prachatic, Štěpánovi z Pálče, Markovi z Hradce, Jakoubkovi ze Stříbra a Janovi z Jesenice. Důkladněji byla komentována podstata viklefismu, samotné Husovo učení a obžaloby, Husova role v souvislosti s Dekretem kutnohorským a odpustkovými bouřemi. Návštěvníci si přečetli, jaká byla reakce pražské univerzity na Husovo upálení, k vidění byl i přetisk stížného listu z 2. 9. 1415, jímž česká a moravská šlechta protestovala proti Husovu upálení. Nechybělo faksimilové vydání kroniky kostnického koncilu či faksimile Jenského kodexu a Richentalovy kroniky. Výstava rovněž připomíná, jak se proměňoval přístup univerzity jako celku i jejích profesorů k této velké, mnohdy kontroverzní postavě českých dějin.

Výstava věnuje značnou pozornost také ikonografii, tedy zpodobování mistra Jana Husa v průběhu věků. Expozice představuje i sádrový model Husovy sochy, který vytvořil Karel Lidický, soutěžní model Husovy sochy pro nádvoří Karolina od Vincence Makovského a karton s návrhem barevných oken arkýře Karolina od Jana Baucha. Panely v závěru výstavy jsou věnovány již uskutečněným výstavám týkajícím se Jana Husa, k vidění jsou tematické plakety a medaile. Součástí expozice je také promítání téměř hodinového dokumentárního filmu Mistr a kazatel, který pro Univerzitu Karlovu letos natočil režisér Zdeněk Pojman.

Výstava byla uspořádána v rámci oslav Pravdu neupálíš! Připravili ji odborníci Univerzity Karlovy v čele s děkanem Husitské teologické fakulty UK prof. Janem B. Láškem, prorektorem UK prof. Janem Roytem a dr. Blankou Zilynskou z Filozofické fakulty UK a Ústavu dějin UK. Výstava je otevřená denně kromě státních svátků od 10:00 do 18:00.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK