Letní škola slovanských studií FF UK přivítá více než 140 zájemců o češtinu z celého světa

Více než 140 zájemců o češtinu z téměř čtyř desítek zemí světa se sjíždí do Prahy. Od 25. července do 20. srpna  se zde zúčastní 59. ročníku Letní školy slovanských studií, kterou pořádá Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Během čtyř týdnů se v rámci kurzů budou seznamovat s českým jazykem, literaturou a historií.

Stejně jako v minulých letech i letos bude jazyková výuka rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti. Přímá jazyková výuka bude probíhat pět hodin denně po dobu čtyř týdnů konání školy, celkem tedy 120 hodin. Zároveň si účastníci budou moci vybrat z řady volitelných seminářů. Pro pokročilé jsou připraveny i tři přednáškové cykly. Přednášet budou přední odborníci z Univerzity Karlovy a z dalších institucí.

„Přednášky se budou tematicky věnovat jazykovědným otázkám, české literatuře, kultuře, historii, dějinám naší země či kulturně historickým výročím, která si v letošním roce připomínáme: 600 let od upálení Jana Husa, 125 let od založení akademie věd v českých zemích a 70. výročí konce 2. světové války. Většina těchto přednášek bude pronesena v češtině, některé však budou i v angličtině či němčině, aby se jich mohli zúčastnit i ti studenti, kteří nejsou zatím schopni plně porozumět českému jazyku,“ uvedl Jiří Hasil, ředitel Letní školy slovanských studií.

Nedílnou součástí Letní školy slovanských studií je i velmi bohatý kulturní a společenský program. Pro účastníky jsou připraveny koncerty, promítání českých filmů, poslechové hudební pořady či návštěvy pražských muzeí a galerií. O víkendech se navíc mohou zúčastnit exkurzí a výletů, které budou mít literárněmístopisný či kulturně-historický charakter a účastníkům přiblíží realitu každodenního života v České republice.

Nejmladším letošnímu účastníkovi je 17 let, nejstaršímu dokonce 82 let. Někteří účastníci se do Prahy pravidelně vracejí, většinou jsou to studenti, opakovaně také přijíždějí pedagogové zahraničních univerzit, kteří se zde věnují i badatelské činnosti.

Za dlouhou dobu konání Letní školy došlo k navázání mnoha přátelství nebo dokonce uzavření manželství. Dvojice, které se seznámily na Letní škole, dnes žijí v Praze, Německu, USA nebo v Koreji.

Letní škola slovanských studií FF UK přivítá více než 140 zájemců o češtinu z celého světa [iforum.cuni.cz, 24. července 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK