Římský den připomene vojevůdce Germanika

DIES ROMANVS MMXV

 Na konci roku byl zasvěcen vítězný oblouk vedle Saturnova chrámu z vděčnosti za opětovné dobytí praporů, ztracených při Varově záhubě, pod vedením Germanikovým a za vrchního velitelství Tiberiova…

Tacitus, Letopisy II.41

 

V loňském roce byla zahájena tradice tzv. Římských dnů, historických slavností konaných v areálu Archeologického parku Liboc v Praze 6. Smyslem akce je připomenout široké veřejnosti odkaz antické civilizace a také oživit některé události spojené s dějinami či osobnostmi starověkého Říma. První ročník se nesl ve znamení dvoutisícího výročí úmrtí Gaia Julia Caesara Octaviana, tedy božského Augusta. Letošní Římský den připomene 2000. výročí Germanikova vítězství nad zarýnskými barbary. Akce proběhne v sobotu 13. června 2015 od 10 do 17 hodin.

Letošní druhý ročník slavnosti opět pořádá společnost Archaia ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a LEGIO X GPF. Dopoledne se návštěvníci mohou těšit na triumf vítězného vojevůdce (TRIUMPHVS GERMANICI), odpoledne pak zažijí Germanikovy hry pro veškerý lid (LUDI GERMANICI). Císař Tiberius poděkuje vítěznému vojevůdci a převezme zpět získané orly legií, poté proběhne nekrvavá oběť u oltáře „Otce vlasti“, božského Augusta. Také letos se uskuteční gladiátorské hry v místní aréně, přehlídka legionářů a ukázky výcviku vojska i dětmi oblíbená jízda na „želvě“. Dramatickým momentem pak bude rozsápání germánského zajatce vlkem.

Akce má samozřejmě také edukativní charakter, nebudou tedy chybět zajímavé informace v mluvené i tištěné podobě, dobové hry, řemesla a další ukázky ze života antické společnosti včetně pokrmů. V sobotu 13. června tak ožije příběh Thusneldy, ženy Arminiovy, a jejího tehdy tříletého synka Thumelica. Stránky Strabónovy Geografie a Tacitových Análů budou k veřejnosti promlouvat díky studentům klasické archeologie a nadšencům z okruhu společnosti Archaia, o.p.s.

Více než vítána je účast v dobových antických krojích. Dobová římská krmě bude zajištěna v krčmě TABERNA ROMANA.

Místo Archeologický park Liboc, V Domcích 29, Praha 6 (pod libockým kostelem)
Čas sobota 13. června 2015 od 10 do 17 hodin
Vstupné 50 Kč / 20 Kč (děti do 5 let zdarma)
Program
Událost na Facebooku

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK