VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 12/2015 – Správa Sbírky odlitků antické plastiky Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) spravuje tuto sbírku muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, zapsanou v Centrální evidenci sbírek (dále jen „CES“), kterou vede Ministerstvo  kultury České republiky (dále jen „MK ČR“).

Plný text

2015-12 OD Režim sbírky antických odlitků.pdf