Nahlížení uchazečů do materiálů z přijímacího řízení

20150420IMG_8588

Postoupí-li uchazeč o studium do druhého kola dvoukolové přijímací zkoušky, bude mu nahlížení do materiálů umožněno v době a na místě jejího konání bez podání písemné žádosti o nahlížení. V ostatních případech bude nahlížení pro uchazeče o studium umožněno na adrese: nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 1. patro, místnost č. 130, a sice od 20. 7. do 27. 9. 2017 (vždy v úterý 9–12 h, středu 14–16 h a čtvrtek 14–16 h). Uchazeč musí nejpozději tři pracovní dny předem požádat o nahlížení elektronicky na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti je nutno uvést: celé jméno uchazeče, studijní obor, typ studia (bakalářský, magisterský, doktorský), číslo přihlášky a požadovaný termín pro nahlížení.