Knižní novinky Vydavatelství FF UK: červen

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy a časopisy lze zakoupit se slevou v našem e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. K dostání budou také na nadcházejím pražském veletrhu Knihex 2015, který se koná v neděli 21. června tradičně na náplavce mezi Palackého a železničním mostem.

 

tackling the complexity_web

Tackling the Complexity in Speech
Oliver Niebuhr, Radek Skarnitzl (eds.) 
Tackling the Complexity in Speech je kniha vycházející z předpokladu, že složitost je něco, co je od lidské řeči neoddělitelné, a to jak v oblasti řečového signálu, tak i řečového chování lidí. Jednotlivé kapitoly knihy zkoumají nejrůznější aspekty řečové produkce, akustiky řeči, percepce i rozpoznání řeči, umisťují je do integrovaného foneticko-fonologického pohledu a více či méně explicitně je provazují s různými úlohami řečových technologií. Kniha poskytuje svědectví o současném přibližování fonetiky a fonologie pod jednu střechu a o jejich rostoucím provázání s řečovými technologiemi.
více: ukázka (PDF), e-shop
 zide_na_frydecku_web Židé na Frýdecku a Místecku
Daniel Baránek
Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje, úpadku a zániku židovské komunity na Frýdecku a Místecku, jež reprezentuje jedno z židovských společenství na Moravě a ve Slezsku vyvíjejících se v důsledku emancipace židů. Na rozdíl od většiny dosavadní literatury si tato práce nevšímá pouze vnějších jevů (počtu a socioekonomického postavení židů či výstavby náboženských budov), ale věnuje pozornost také – a to především – samotnému společenství, jeho vnitřnímu vývoji a limitům, různým koncepcím rozvoje společných institucí a náboženské a později také národnostní identitě členů frýdecko-místecké židovské komunity.
více: ukázka (PDF), e-shop
kultura_totalita_2_web Kultura a totalita II. Válka 
Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.)
Již druhý výstup několikasvazkového komplexu (první svazek: Národ, 2013), který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity. Válka – stěžejní téma přítomného svazku – je vnímána jako extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně jim zasahují do života. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století měly charakter totální války s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové.
více: ukázka (PDF), e-shop
  druhy_a_cizi_jazyk_web Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník
Karel Šebesta kol.
Pro všechny zájemce o obor výuky češtiny pro cizince je nyní dostupná nová příručka s názvem Druhý a cizí jazyk, která ve formě terminologického slovníku přináší nejnovější praktické i teoretické informace z pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka. U každého z 200 hesel je uveden český termín, jeho anglický ekvivalent, dále výklad a odkaz na zdroj. Praktický je také samostatný anglicko-český slovník pojmů.
více: ukázka (PDF), e-shop
pragmalingvistika_web Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka
Jaroslav Mašín
Nová publikace z oblasti pragmalingvistiky přináší bližší pohled na osvojování pragmatické kompetence nerodilými mluvčími, konkrétně na mluvní akty žádost/prosba. Monografie podrobně popisuje, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Jednotlivé vývojové fáze jsou detailně analyzovány a poté porovnány s vývojovými fázemi studentů angličtiny. Popis shod a rozdílů pomáhá lépe porozumět tomu, jak funguje nejen osvojování češtiny, ale cizích jazyků obecně.
více: ukázka (PDF), e-shop

Související články