Doktorandský trojúhelník 2015 proběhne v Kutné Hoře

Ve dnech 26.–28. června 2015 pořádá Ústav pro archeologii FF UK spolu s partnerskými pracovišti univerzit v Göttingen, Halle nad Sálou, Bamberku a Vratislavi desátý ročník pracovního setkání Doktorandský trojúhelník, v jehož rámci se setkávají studenti doktorských studijních programů se zaměřením na archeologii středověku a novověku z Polska, Německa a České republiky, aby prezentovali a diskutovali připravované doktorské práce, a to jak vzájemně, tak i s předními specialisty v oboru archeologie středověké střední Evropy.

V letošním roce je zvláště vzácným hostem Prof. Dr. Eike Gringmuth-Dallmer, emeritní profesor berlínské Humboldtovy univerzity, který se jako vědecký editor spolupodílel na vydání reprezentativního sborníku věnovaného právě komparativnímu studiu stěžejních témat evropské archeologie středověku, jehož jádro představovaly příspěvky z minulých ročníků Doktorandského trojúhelníku.

K dobrým tradicím těchto doktorandských setkání náleží, že se konají v místech, která představují významné body na archeologické mapě střední Evropy. Je tedy logické, že po uplynulých ročnících, které u nás proběhly v Mělníce (2006), Chebu (2009) a v Litoměřicích (2012), se letošní ročník koná v Kutné Hoře, která v mladším středověku byla „druhým městem“ Českého království. Po dvoudenním jednání bude následovat jednodenní exkurze, která mladým medievistům z Polska a Německa představí lokality, na jejichž výzkumu se v uplynulých letech podílel Ústav pro archeologii FF UK: kouřimskou raně středověkou aglomeraci, zaniklou středověkou ves Hol v Klánovickém lese a přemyslovské hradiště v Praze – Královicích (Výkumy byly již dříve představeny nejširší veřejnosti v rámci výstavy pořádané FF UK).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK