Cena Kateřiny Krausové byla udělena po jednadvacáté

Cena Kateřiny Krausové byla ustavena 17. listopadu 1993 z podnětu rodiny Krausovy ve spolupráci s tehdejší ředitelkou Ústavu románských studií FF UK doc. Hedvikou Vydrovou k uctění památky Kateřiny Krausové, která absolvovala v roce 1981 obor španělština-francouzština na Katedře romanistiky FF UK. V roce 1985 emigrovala do USA, kde v prosinci 1990 podlehla těžké nemoci.

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru hispanistika Ústavu románských studií FF UK. Diplomové práce posuzuje porota složená z odborníků v dané oblasti a jmenovaná ředitelem ÚRS. Důraz je kladen na závažnost tématu, novost zvolených postupů řešení, ucelenost pojetí a též jazykovou úroveň textu.

Letos byla cena udělena již po jednadvacáté. Její předání se uskutečnilo za přítomnosti pracovníků ÚRS a především zástupců rodiny Krausovy, kteří se sjíždí doslova z celého světa, aby si připomněli svou sestru a ocenili mladé hispanisty. Pokaždé vyzdvihují význam humanitních oborů pro celou společnost.

Z prací obhájených v roce 2014 porota vybrala diplomovou práci Lucie Byronové Problematika lidské identity v tvorbě Federika Garcíi Lorky v kontextu krize evropského myšlení, kterou vedl doc. Juan Sánchez. L. Byronová se v ní věnovala především dílům z Lorcova surrealistického období, hlavně nejméně známým autorovým divadelním hrám, ale neopomněla ani básnické dílo ze stejné doby. Lorcu zasadila do kontextu evropských avantgard a krize vědy. Výsledkem je fundovaná, erudovaná interpretace, jasně a logicky strukturovaná, v níž se snoubí filozofie a literatura.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK