Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení výuky v letním semestru

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhalo od 11. 5. 2015 do 7. 6. 2015. Studenti odeslali 16 641 dotazníků.

Výsledky jsou dostupné ze stránek hodnocení, kde je k dispozici také srovnání návratnosti evaluačních dotazníků s předchozími semestry.

 

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Výsledky jsou zveřejněny včetně slovních komentářů.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK