Rektorský sportovní den

Po dobu konání Rektorského sportovního dne může být omezen provoz pracovišť FF UK (viz webové stránky jednotlivých pracovišť).

Koordinací Rektorského sportovního dne byl v letošním roce pověřen Ústav tělesné výchovy 1. LF UK. Nad akcí převzal záštitu rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Stránky akce: rektorskyden.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK