Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

Co je vlastně Západ? Jsme skutečně jeho součástí? A pokud ano, proč? Jaká je budoucnost Evropy? Existuje ještě střední Evropa? Jak se stavět k Východu? Je pro nás Rusko hrozbou, nebo výzvou? I na takové otázky hledá odpověď konference Proč jsme Západ?, kterou připravilo Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, ve spolupráci se vzdělávacím centrem Ace Academy.

Konferenci zahájí doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK.

Čestnou záštitu nad konferencí, jejímž cílem je reflektovat v historických, kulturních, politických, ekonomických i mediálních souvislostech současnou situaci Česka, Evropy a Západu, převzali Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, a doc. Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity.

Mezi přednášejícími jsou například Václav Bělohradský, Martin C. Putna, Jiří Pehe, Michael Romancov, Štefan Füle, Jan Macháček, Radek Špicar nebo František Šulc a Alice Němcová Tejkalová. Závěrečnou debatu moderují Petr Hlaváček a Kateřina Šafaříková.

„Na konferenci srdečně zveme celou naši akademickou obec, pedagogy i pedagožky, studenty i studentky, všechny zaměstnance i širokou veřejnost,“ říká doc. Petr Hlaváček z Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR.

 

Veřejná interdisciplinární konferenceProč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností
datum a čas úterý 9. června 2015, 9:00–16:00
místo Velká aula FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 131
program

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK