Ve finále soutěže o nejlepší videa popularizující vědu má FF UK tři želízka

Z veřejného hlasování v soutěži o Cenu NEURON Prima ZOOM vzešlo deset finalistů, mezi nimi tři týmy FF UK. Tři vítězná videa budou vyhlášena v dubnu.

Do postupující desítky se probojovala videa Když hroby promlouvají (tvůrčí tým z Ústavu pro archeologii FF UK), Pussyfoot, lingvistický detektiv (studenti a akademičtí pracovníci lingvistických oborů a fonetiky) a Jazyk, jak ho neznáte (studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících).

V dubnu 2015 bude probíhat 2. kolo – finální výběr vítěze porotou Ceny Neuron Prima ZOOM. Videa bude posuzovat porota složená z Vědecké rady NF Neuron a tří nezávislých porotců. Oceněni budou tři finalisté. Autor nejlepšího vědeckého videa získá od NF Neuron 100 000 Kč.

http://www.nfneuron.cz/cs/pozvanky/neuron-prima-zoom-2015/

 

neuron1

Když hroby promlouvají

Archeologie stojí na pomezí humanitních a přírodních věd. Tomu odpovídají i její metody. Není to jen kopání, studium knih a střepů. Archeologie je věda komplexní, spolupracující s mnoha dalšími obory. Jak, s kým a proč archeologové pracují? Co přináší tato věda nám, moderním lidem?

neuron2

Pussyfoot, lingvistický detektiv

Jazyk a řeč jsou ve svých různých podobách neustále s námi a lingvisté se ve svých výzkumech snaží odhalovat principy jejich fungování. Protože je jazyk mimořádně pestrý, je taková i lingvistika, když sleduje, jak se jazyk vyvíjí v čase, jak ovlivňuje společnost, jak je vůbec možné se jej naučit, co se nám honí hlavou, když mluvíme a tak dál a tak podobně. Ať je ten který lingvista na stopě jakékoli z těchto otázek, vždy v sobě musí mít kousek dobrého detektiva.

neuron3

Jazyk, jak ho neznáte

Co víte o českém znakovém jazyce? Možná jen to, že k němu nepotřebujete sluch ani schopnost používat hlas.

Ale myslíte si, že něco takového může být skutečný jazyk?

Myslíte si, že znakový jazyk je mezinárodní?

Myslíte si, že znakový jazyk je jako pantomina?

Pokud si nejste jistí odpověďmi, podívejte se na naše video.

Video je skvělá forma, jak přiblížit informace spoustě lidem. Je to ale formát opravdu srozumitelný všem, kteří jej zhlédnou? Naše video ano, protože obsahuje i tlumočení do českého znakového jazyka. Je tedy přístupné opravdu všem bez rozdílu – slyšícím i neslyšícím.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK