UK představila veřejnosti nabídku zájmových i profesních vzdělávacích programů

Když se spojí Den celoživotního vzdělávání s Festivalem absolventů, vznikne akce, na niž můžou společně vyrazit hned tři generace. FF UK v sobotu 11. dubna prezentovala nabídku kurzů celoživotního vzdělávání, svoji univerzitu třetího věku a dětskou univerzitu.

Cílem Dne celoživotního vzdělávání bylo představit širokou nabídku zájmových i profesních vzdělávacích programů, které nabízí Univerzita Karlova. Svůj stánek tu měl i nedávno ustanovený Klub Alumni UK, jehož členy se mohou stát všichni absolventi Univerzity Karlovy. Tento víkend poprvé bylo také poprvé otevřeno pro veřejnost Muzeum UK s novou expozicí. Muzeum se nalézá ve sklepních prostorách Karolina a k vidění jsou tu listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla.

Z přednášek hlavního programu byly pořízeny videozáznamy.

FF UK nabídla také několik přednášek v doprovodném programu. O Českém národním korpusu jako zdroji informací o jazyce promluvil doc. Václav Cvrček z Ústavu Českého národního korpusu, profesní a zájmové vzdělávací programy CŽV na FF UK představila doc. Ilona Gillernová z Katedry psychologie. O výukové simulaci Československo 38–89, která letos soupeřila s aplikacemi MIT a americké armády v prestižní mezinárodní soutěži 2014 I/ITSEC Serious Games Showcase & Challenge, promluvili Bc. Lukáš Kolek a Mgr. Jakub Gemrot (MFF, ÚISK FF UK), Bc. Hana Bednářová z Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů představila projekt Dětské univerzity FF UK, v rámci nějž se mohou zvídavé děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ zapojit do kurzů, ve kterých je pedagogové FF UK zajímavou formou seznamují s vybraným oborem či tématem. Mgr. Jakub Fiala (ÚISK FF UK) prezentoval internetovou aplikaci DamePraci.cz.

UK představila veřejnosti nabídku zájmových i profesních vzdělávacích programů [iforum.cuni.cz, 12. dubna 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK