UK otevírá výstavu o mistru Janu Husovi

Mistr Jan Hus nejen jako mučedník a náboženský reformátor, ale také jako student, učitel, děkan a především rektor tehdy pražské, dnes Karlovy univerzity. Tímto nevšedním úhlem pohledu se budou moci podívat na jednu z nejvýznamnějších osobností naší historie všichni, kdo se v následujících dnech vydají do Karolina na novou výstavu nebo si do svých telefonů stáhnou pro tuto příležitost speciálně vytvořenou informační a herní aplikaci.

6. července uplyne přesně 600 let ode dne, kdy M. Jan za svou pravdu zahynul na hranici, kterou mu vystavěl kostnický koncil. Právě při té příležitosti se Univerzita Karlova rozhodla vzdát hold této významné osobnosti, která od roku 1398 na pražské univerzitě přednášela, a v letech 1409 až 1410 dokonce univerzitu vedla.

Expozice, kterou připravovali odborníci Univerzity Karlovy v čele s děkanem Husitské teologické fakulty UK prof. Janem B. Láškem, prorektorem UK prof. Janem Roytem a dr. Blankou Zilynskou z Filozofické fakulty UK a Ústavu dějin UK, je v vidění v Křížové chodbě Karolina od 28. dubna do 28. srpna letošního roku. Výstava je přístupná zdarma každý den od 10 do 18 hodin.

Připomeňte si s Univerzitou Karlovou osobnost mistra Jana Husa i při dalších příležitostech. Program akcí a další zajímavé informace o této významné osobnosti naleznete na stránkách Pravdu neupálíš; tématu je věnána stejnojmenná skupina na Facebooku.

Celý článek: UK otevírá výstavu o mistru Janu Husovi. Užijete si ji i se svým chytrým telefonem [iforum.cuni.cz, 27. dubna 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK