Studentský Majáles hledá svého krále či královnu

Před padesáti lety si studenti za svého krále zvolili beatnického básníka Allena Ginsberga. Letošní kandidáti se budou prezentovat 1. května v rámci dopoledního alegorického průvodu i hlavního programu.

Studenti pražských univerzit vyhlašují výběrové řízení na krále či královnu Studentského Majálesu. Kandidáti by spolu se svou družinou měli mít jasnou představu o tom, jak během ročního panování prospějí všemu studentstvu a společnosti vůbec. Vybrán bude ten, kdo vytvoří nejlepší volební program a 1. května se během Studentského Majálesu v Karolinu nejúspěšněji vyrovná s nelehkými soutěžními úkoly.

V letošním roce proběhne na půdě Univerzity Karlovy již třetí ročník Studentského Majálesu. Cílem akce je prezentovat autentickou studentskou kulturu. Jedná se o multižánrový festival, na kterém vystupují studentské kapely, divadla, promítají se snímky začínajících filmařů, prezentují se studentské spolky a jejich činnost, a v neposlední řadě zde mají studenti možnost se seznámit s fungováním akademické obce.

Hlavním prvkem Studentského Majálesu je festival konaný každoročně 1. května v pražském Karolinu. Jeho součástí je tradiční alegorický průvod, volba krále nebo královny Majálesu, prezentace studentských spolků a mladé kultury prostřednictvím koncertů, divadelních vystoupení nebo promítání filmů.

Hlavnímu festivalovému dni předchází během března a dubna série Předmajálesových večerů. Na nich se představí začínající hudebníci, spisovatelé nebo výtvarníci v komornějších prostorech pražských kaváren.

„Snažili jsme se o to, aby byl letos festival co nejpestřejší. Diváky čekají divadelní představení, filmová promítání, koncerty, soutěže a letos nově i politické debaty. Něco pro sebe si tam najde určitě každý, na pódiích se vystřídají různé žánry od cimbálovky až po hardcore,“ podotkla Sandra Feyglová, programová šéfka, studentka informačních studií na FF UK.

Kromě uměleckých projevů budou studenti na festivalu představovat také svoje další aktivity. V jednotlivých stáncích, které budou letos kromě atria Karolina rozmístěny také na Ovocném trhu, se budou prezentovat studentské spolky i různé neziskové iniciativy.

facebookové stránky Studentského Majálesu

Před padesáti lety Allen Ginsberg, kdo to bude letos? Přijďte se podívat na Studentský Majáles [iforum.cuni.cz, 9. dubna 2015]

 

majales_hlavickawebu-01


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK