Národní galerie ruší výstavu Umění starověku, expozice je k vidění už jen do neděle 26. dubna

Stálá expozice Umění starověku je jedinou výstavou prezentující průřez starověkem a antikou v republice. Třetí patro paláce Kinských, kde je výstava umístěna, bude dočasně uzavřeno a po rekonstrukci zde budou probíhat krátkodobé výstavy.

Exponáty ze staroegyptské sbírky Náprstkova muzea, antické originály ze sbírek oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea a Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK skončí v depozitářích.

„Pevně věřím, že se nám podaří v dohledné době najít prostor, kde tyto sbírky budeme moci prezentovat, a jako hlavní autor společenskovědní části expozice v Národním muzeu se také budu snažit najít prostor pro aspoň část této expozice v opravené hlavní budově Národního muzea po jejím otevření,“ řekl Marek Junek, ředitel Historického muzea Národního muzea.

 

Stálá expozice Umění starověku byla v Národní galerii otevřena 17. dubna 2014 společně s expozicí Umění Asie v paláci Kinských (Staroměstské náměstí 12). Tyto dvě expozice byly od prosince 2010 do uzavření prostor dříve přístupné jako jednotná výstava s názvem Umění starého světa.Výstavy jsou přístupné každý den od 10 do 18 hodin kromě pondělí. Expozice Umění starověku je k vidění už jen do neděle 26. dubna 2015, výstava Umění Asie bude v souvislosti s demontáží Umění starověku dočasně uzavřena.

Související:

Národní galerie ruší sbírku Umění starověku! Expozice je k vidění už jen do 26. dubna [iforum.cuni.cz, 24. dubna 2015]

Máte poslední možnost zhlédnout unikáty starověku [ngprague.cz]

Výstava Umění starověku v paláci Kinských opět přístupná. Část exponátů zapůjčila Filozofická fakulta UK [ff.cuni.cz, 17. dubna 2014]

Palác Kinských je opět zpřístupněn. Nechybí ani exponáty archeologů z FF UK [iforum.cuni.cz, 17. dubna 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK