Jarní měsíce ve znamení knižních novinek

Přinášíme žebříček nejprodávanějších titulů Vydavatelství FF UK za měsíce březen a duben. Výsledky shrnují prodej titulů v širší knihkupecké síti a na e-shopu FF UK.

Vydavatelství FF UK bude svoji produkci prezentovat na 21. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 2015 14.–17. května (pravé křídlo Veletržního paláce, stánek P602).

nasili_na_muzich_web1 1. místo
Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná
Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů
Fakta o tom, že muži bývají obětí domácího násilí prakticky stejně často jako ženy, vyvolávají již téměř čtyřicet let vášnivé spory mezi feministickou kriminologií a zastánci hypotézy „genderové symetrie“. Tato kniha si neklade za cíl tento spor rozhodnout, ukazuje ovšem nelehkou pozici českých mužů i konkrétní obtíže pomoci případným obětem. Domácí násilí přitom zasahuje všechna sociální prostředí a jeho výskyt zřejmě do velké míry souvisí s osobnostními charakteristikami partnerky a s průběhem manželských krizí a konfliktů. Kniha nabízí čtenáři seriózní sociologickou analýzu, v níž lze však za řečí čísel tušit celou řadu dramatických osudů.
Čtěte dále: Jsem doma bit. Mlčím jak hrob (Lidové noviny, 9. 4. 2015)
e-shop

 

na_cerne_listine_web1 2. místo
Daniel Srch
Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)
Mezi lety 1947–1960 se v americkém filmovém průmyslu uplatňovala politika zakazující zaměstnávání členů či sympatizantů Komunistické strany Spojených států amerických. Tato praktika se označuje jako tzv. černá listina (blacklist). K jejímu ustavení došlo na přelomu čtyřicátých a padesátých let na základě několika kol vyšetřování Výborem pro neamerickou činnost Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických. Jedinci, kteří během výslechů odmítli spolupracovat, nebo byli v jejich rámci uvedeni jako tzv. „rudí“, se pro Hollywood stali díky dobové atmosféře nepohodlnými, a proto s nimi studioví bossové rozvázali pracovní kontrakty. Černou listinu lze sice považovat za úzce zaměřenou problematiku, jejím prostřednictvím je ale možné sledovat řadu obecnějších jevů existujících ve Spojených státech.
Čtěte dále: Jak se žilo na černé listině (Kultura21, 5. 4. 2015)
e-shop

 

literarni_studie_stati_2_web 3. místo
Otokar Fischer
Literární studie a stati I a II
Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině. Pro přítomný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů ve dvou svazcích.
Čtěte dále: Práce Otokara Fischera se po 30 letech konečně dočkaly vydání (Forum 29/2015, strana 61)
e-shop: Literární studie a stati I, Literární studie a stati II

 

10 nejprodávanějších knih Vydavatelství FF UK (březen–duben 2015)

1. Násilí na mužích

2. Na černé listině

3. Literární studie a stati ILiterární studie a stati II

4. Čtrnáct svatých pomocníků

5. Češi a Slováci na Jadranu

6. Heslář české avantgardy (dotisk)

7. „Jedna si jedina moja domovina?“

8. Čtrnáct mučedníků pražských

9. Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept

10. Královské dílo za Jířího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první – Král a šlechta


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK