Týmy FF UK soutěží o nejlepší videa popularizující vědu

Nadační fond Neuron ve spolupráci s Prima ZOOM dává prostor široké veřejnosti, aby formou krátkého srozumitelného videa představila vědecký obor nebo předmět výzkumu, a pomohla tak popularizovat vědu. Autor nejlepšího vědeckého videa získá od NF Neuron 100 000 Kč. Zástupci týmů, jejichž videa postoupí do finále, budou pozváni na druhý ročník Neuron Science Future, kde budou 6. května 2015 vyhlášeni vítězové.

NF Neuron je nezisková organizace, jejímž posláním je rozvíjení moderního mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje z prostředků mecenášů Neuron Impulsy ve výši 5 × 1 000 000 Kč na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce. Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru společenských věd získal v roce 2014 doc. Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

logo-cs

Soutěžní videa týmů z FF UK:

Hlas pro vybrané video bude započítán po kliknutí na tlačítko HLASOVAT vlevo pod videem. Hlasovat lze každý den jedenkrát. Veřejné hlasování v soutěži o Cenu NEURON Prima ZOOM probíhá do 31. března.

 machar

Machar a ukrajinská literatura?

Video se dotýká otázek spojených s ukrajinskou emigrací, která ve 20. letech 20. století zakotvila v Československu a rozvinula zde rozsáhlou vzdělávací, vědeckou a kulturní činnost. Vzhledem k tomu, že se jednalo vesměs o politické emigranty, kteří ztratili naději na vytvoření vlastního státu, jedním z klíčových témat objevujících se v pracích vědců i umělců byla snaha pochopit důvody krachu ukrajinské státnosti i historické pozadí, které tvořilo podhoubí pro tento neúspěch. Jeden z básníků tzv. pražské školy, vzniklé právě v prostředí emigrantů, byl Jevhen Malaňuk. Zajímavou souvislostí jeho tvůrčího i osobního života je přátelství s českým básníkem Josefem Svatoplukem Macharem. Machar ho uhranul nesmlouvavou ostrostí, s jakou hodnotil český národ, jeho historii i současnost. Obdobně se i Malaňuk snažil pitvat národní povahu a vyvolat tak nutnou sebereflexi, která by mohla vést k střízlivému pohledu na ukrajinskou historii i současnost. Pohledy obou autorů jsou inspirativní i z dnešního pohledu, zvláště v souvislosti se současnými událostmi na Ukrajině (a naším kolísavým vztahem k ní).

Ve videu byly použity loutky Jakuba Lipavského a kresby  Matěje Lipavského.

Autoři: Tereza Chlaňová, František Chlaň

neuron1

Když hroby promlouvají

Archeologie stojí na pomezí humanitních a přírodních věd. Tomu odpovídají i její metody. Není to jen kopání, studium knih a střepů. Archeologie je věda komplexní, spolupracující s mnoha dalšími obory. Jak, s kým a proč archeologové pracují? Co přináší tato věda nám, moderním lidem?

neuron2

Pussyfoot, lingvistický detektiv

Jazyk a řeč jsou ve svých různých podobách neustále s námi a lingvisté se ve svých výzkumech snaží odhalovat principy jejich fungování. Protože je jazyk mimořádně pestrý, je taková i lingvistika, když sleduje, jak se jazyk vyvíjí v čase, jak ovlivňuje společnost, jak je vůbec možné se jej naučit, co se nám honí hlavou, když mluvíme a tak dál a tak podobně. Ať je ten který lingvista na stopě jakékoli z těchto otázek, vždy v sobě musí mít kousek dobrého detektiva.

neuron3

Jazyk, jak ho neznáte

Co víte o českém znakovém jazyce? Možná jen to, že k němu nepotřebujete sluch ani schopnost používat hlas.

Ale myslíte si, že něco takového může být skutečný jazyk?

Myslíte si, že znakový jazyk je mezinárodní?

Myslíte si, že znakový jazyk je jako pantomina?

Pokud si nejste jistí odpověďmi, podívejte se na naše video.

Video je skvělá forma, jak přiblížit informace spoustě lidem. Je to ale formát opravdu srozumitelný všem, kteří jej zhlédnou? Naše video ano, protože obsahuje i tlumočení do českého znakového jazyka. Je tedy přístupné opravdu všem bez rozdílu – slyšícím i neslyšícím.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK