Profesora Jana Čermáka ocenila finská Společnost pro Kalevalu

V předvečer letošního Dne Kalevaly udělila finská Kalevalaseura (Společnost pro Kalevalu) Cenu za epos (Eepospalkinto) profesoru Janu Čermákovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za komentovanou edici tohoto díla nazvanou Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě (Academia, Praha 2014). Cena za epos se uděluje od roku 2009, a to za mimořádné zásluhy o šíření povědomí o Kalevale či jiném eposu světové literatury.

Předseda Společnosti, emeritní profesor Seppo Knuuttila, uvedl, že cena byla Janu Čermákovi udělena nejen za vynikající práci na tomto moderním komentovaném vydání Kalevaly, ale i za propagaci tohoto díla v České republice. Více než tisícistránkové dílo, k jehož vzniku přispěli i členové Oddělení finských studií FF UK, lze podle něj nazvat přímo kritickou edicí jak vlastní Kalevaly, tak jejího Holečkova překladu do češtiny, edicí, která věnuje pozornost lingvistickým, kulturněhistorickým i etnografickým aspektům textu. Profesor Knuuttila ocenil také výjimečné grafické zpracování knihy, jehož autorem je grafik Jan Franta, i skutečnost, že jsou v knize použity reprodukce ikonických obrazů význačného finského malíře Akseliho Gallena-Kallely.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK