VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 5/2015 – Postup pro pořizování technického vybavení a software

Obsah

Toto opatření upravuje postup při pořizování výpočetní, reprodukční a audio-video techniky,digitálních fotoaparátů, mobilních telefonů (dále jen„technického vybavení“)a softwarovéhovybavení(dále jen „software“)na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen„fakulta“). Toto opatření se nevztahuje na spotřební materiál a drobná technická zařízení dohodnoty3.000,-Kč, s výjimkou rádií, televizí a obdobných zařízení, jejichž provozování jezpoplatněno.Pořízením se rozumí úplatné či bezúplatné nabytí (včetně nabytí od jiné součástiUniverzity Karlovy v Praze), jakož i vytvoření software vlastními silami fakulty.

Plný text opatření

2015-05 Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf