Den otevřených dvěří Filozofické fakulty UK 2015

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádala Den otevřených dveří, který se konal v sobotu 10. ledna 2015. Uchazeči měli možnost navštívit prezentace jednotlivých oborů, kde se mohli setkat s budoucími pedagogy, ujasnit si průběh přijímacích zkoušek a získat informace k průběhu studia. Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů byly připraveny přednášky, exkurze a koncert v rámci centrálního programu v Knihovně Jana Palacha. Dále bylo možné se u stánků v 1. patře informovat o procesu přijímacího řízení, o zahraničních a studijních pobytech a práci studentských spolků FF UK.

foto: archiv FF UK