Ústav politologie FF UK zve na veřejnou debatu s členkou kabinetu komisařky EU

Ústav politologie FF UK zve na veřejnou debatu s Mgr. Jolanou Mungengovou, Ph.D., členkou kabinetu Cecilie Malmströmové, evropské komisařky pro obchod. Paní Mungengová získala titul Mgr. na Ústavu politologie FF UK (obor politologie a francouzština), titul Ph.D. získala z politologie na Boston University.

Pozice v kabinetu evropských komisařů patří k nejvyšším politicko-úřednickým pozicím v rámci Evropské komise. Kabinet tvoří kruh nejbližších spolupracovníků komisaře; pomáhá komisaři s formulováním a prosazováním jeho priorit jak dovnitř Evropské komise, tak navenek. Místa v kabinetu odrážejí především osobní odborné a politické preference komisařů.

Paní Mungengová má praxi z Evropského parlamentu a později pracovala pro sekretariát frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). V rámci aparátu ECR se zaměřovala na hospodářské otázky, zvláště na mezinárodní obchod. V kabinetu komisařky Cecilie Malmströmové pracuje jako policy assistant.

Předmětem debaty s paní Mungengovou může být např. dialog Evropské komise s občanskou společností, vztahy Evropské komise s národními parlamenty či aktuálně projednávaná obchodní dohoda mezi EU a USA (TTIP), kterou má za Evropskou komisi ve své gesci právě komisařka Malmströmová.

Debata se uskuteční v pátek 6. února od 16:00 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti č. 111.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK