První český Den dětské onkologie se uskuteční v prostorách FF UK

Den dětské onkologie je tradiční evropskou akcí se záměrem zlepšit péči o onkologicky nemocné děti a šířit povědomí o dětské onkologii. V roce 2015 se k této iniciativě poprvé připojí i Česká republika. Realizátorem akce je rodičovské sdružení Haima CZ při Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Program bude mimo jiné probíhat v prostorách Filozofické fakulty UK, která je sponzorem akce.

Cílem Dne dětské onkologie je nejen uvedení veřejnosti do problematiky dětských nádorů, upozornění na varovné příznaky a objasnění faktů a mýtů o rakovině, ale také pocta dětským pacientům a rodinám. Zároveň se bude jednat o představení dosavadních úspěchů české vědy v oblasti dětských nádorů. Během akce se také bude klást důraz na celosvětově podfinancovaný výzkum v oblasti dětské onkologie, jehož následkem je bezmála 17% úmrtnost vybraných onkologických diagnóz v dětském věku.

Program je rozdělen na dvě sekce: první je odborná, ve které budou probíhat besedy s bývalými pacienty, vysvětlení varovných příznaků zároveň s objasněním faktů a mýtů o rakovině. V druhé, zábavné sekci bude probíhat mimo jiné autogramiáda známých osobností (včetně ambasadora akce Jiřího Mádla), workshopy a tvořivé dílny, rozsvícení Petřínské rozhledny ve zlaté barvě či 3D videomappingová show na budovu Rudolfina. Doprovodný program přinese radost a potěšení cca 300 dětských pacientům a jejich rodinám ze všech koutů naší země, které se osobně zúčastní akce díky dlouhodobé spolupráci rodičovského sdružení se všemi pracovišti pro léčbu dětských malignit v ČR.

První ročník Dne dětské onkologie se bude konat 15. února 2015 na náměstí Jana Palacha v Praze a v prostorách Filozofické fakulty UK.

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK