Proběhla Zimní škola abstraktní analýzy

Ve dnech 31. 1. – 7. 2. proběhla v Hejnicích mezinárodní konference Zimní škola abstraktní analýzy (sekce Teorie množin a Topologie), pořádaná Katedrou logiky Filozofické fakulty UK společně s Vratislavskou univerzitou, Univerzitou P. J. Šafárika v Košicích, A. Rényi Institute of Mathematics Maďarské akademie věd, Matematickým ústavem AV ČR a Českou matematickou společností.

Na konferenci přednášeli jako zvaní řečníci významné kapacity v oboru: prof. Claude Laflamme z University of Calgary (Kanada), prof. David Milovich z Texas A&M International University (USA), prof. Justin T. Moore z Cornell University (USA) a prof. Andrzej Roslanowski z University of Nebraska at Omaha (USA). Konference se zúčastnilo celkem 75 účastníků z různých zemí.

Program konference, materiály z přednášek a další informace lze nalézt na konferenčních stránkách: www.winterschool.eu/2015.

Konference probíhala za finanční podpory Visegrad Fund (www.visegradfund.org). Tato podpora umožnila odpustit účastnický poplatek 14 studentům a dalším 13 účastníkům účastnický poplatek výrazně snížit.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK