Pozvánka na první ročník festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu! v Praze

Od 2. do 6. března 2015 se v nově otevřeném multifunkčním prostoru Venuše ve Švehlovce uskuteční první ročník festivalu francouzského divadla, Sněz tu žábu! Program festivalu je určen široké veřejnosti a nabízí divákům francouzské i české divadelní inscenace, scénická čtení nových francouzských textů, diskuze s českými i francouzskými umělci a živou hudbu.

Festival vzniká za podpory Francouzského institutu v Praze, Státního fondu kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, agentury DILIA a Filozofické fakulty UK. DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura.

Tisková zpráva ke stažení


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK