Ohlédnutí za Reprezentačním plesem FF UK a PedF UK

Není již pochyb o tom, že se Reprezentační ples FF UK a PedF UK vydařil znamenitě a po všech stránkách. Program byl pestrý a kvalitní, hudba vybraná a scénky japné, catering rychlý, ceny rozumné, pánové distingovaní a dámy půvabné, soulad těl spojených tancem oku lahodící, zejména za zvuků známých šlágrů „Šla Nanynka do zelí“ a „Highway to Hell“. Za to vše je na místě poděkování organizátorům: především Studentské radě FF UK a ještě předpředevším Tomáši Beránkovi, jehož celoroční organizační úsilí vyvrcholilo právě v onu včerejší velkolepou událost. Ptáme se – spolu s ním – KDO NA JEHO MÍSTO?

Spolupořádání s bratrskou Pedagogickou fakultou UK skýtá i do budoucna velká očekávání a nadějné vyhlídky – a děkujeme PedF UK za hladkou a efektivní spolupráci. Zároveň jest na místě i lehce se začervenat: kde byli naši akademici oné osudné noci? Proč se nevydali, po boku kolegů z PedF UK, skotačit na parketu a obdivovat výhled z VIP terasy na nocí očarovanou Prahu a panorama Hradčan? Ale spíš než ve výtce zdvižený prst je to jen takový povzdech. Snad že jsme přesvědčeni, že kolektiv již tak dost tuhý dalšího utužování nesnese? Μοžná. Tak anebo onak doufejme, že se právě příkladem včerejšího plesu dáte vy, kteří jste nám včera chyběli, zlákat.

Lustrační foto

Lustrační foto

Ač netanečník: tanci čest!

za Filozofickou fakultu UK
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
proděkan přijímací řízení a vnější vztahy


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK