Knižní novinky Vydavatelství FF UK

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Filozofické fakulty UK. Všechny uvedené knihy a časopisy lze zakoupit se slevou v našem e-shopu nebo v knihovně Jana Palacha. 

Otokar Fischer: Literární studie a stati I

První svazek výboru z literárních studií a statí nejvýznamnějšího představitele české germanistiky před druhou světovou válkou, Otokara Fischera (1883–1938), který se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky. První díl celkem dvousvazkového souboru přináší právě bohemistické a germanobohemistické studie a obecně koncipované texty o problematice tvorby, dramatu a dramaturgie nebo o podstatě literárního překladu. Výbor uspořádal Josef Čermák, strojopis připravil na konci osmdesátých let pro tehdejší nakladatelství Odeon Emanuel Macek, definitivní podobu současnému výboru dal Michael Špirit.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

 1031_1

 

24_1 Heslář české avantgardy (dotisk 1. vydání)Josef Vojvodík, Jan Wiendl (eds.)

Kniha, jejíž česká i anglická verze získaly právem ocenění Slovník roku 2013, vyšla v prvním dotisku. „K útvaru, který není běžným slovníkem pojmů, případně jinak úzce vymezených kategorií, inspirovaly editory mezioborové hesláře ruské a chorvatské avantgardy, koncipované jako soubory odborných statí na vybraná témata, považovaná z hlediska sledované problematiky za podstatná. (…) Abecední sled názvů jednotlivých kapitol tu není klíčem k rychlému použití. Mnohem spíš demonstruje rozrůzněnost avantgardy jako fenoménu a programovou antilinearitu její teoretické recepce,“ napsala o ní Hana Rousová v recenzi pro Dějiny současnost.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

 

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948

Borut Klabjan

Monografie se věnuje dvěma oblastem, které se po staletí nacházely ve společném státě: Terstu s Rakouským Přímořím a českým zemím dokonce v téže, cislajtánské polovině habsburské monarchie. Habsburské období dalo vzniknout významným vazbám, jež měly pokračování až do první světové války, kdy se následnické státy habsburské říše staly tvůrci nového poválečného pořádku. Jak se dále rozvíjely kontakty (politické, hospodářské, kulturní) mezi novými subjekty, které byly koncipovány jako národní státy?

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

 998_1

 

 1028_1

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin

Alenka Doležalová-Jensterle, Jansa Honzak Jahić, Andrej Šurla (eds.)

Sto let od založení lektorátu slovinského jazyka, literatury a kultury na Filozofické fakultě UK v Praze připomíná rozsáhlá publikace v edici Varia. „Nenáhodou se jubileum kryje se vzpomínkami na začátek první světové války, neboť právě tato skutečnost odhaluje symboliku procesu: sto let výuky probíhalo ve stínu dvou světových válek, velkých historických změn a rovněž ideologických tlaků po druhé světové válce a také po změnách, které přinesla sametová revoluce a postkomunistická realita,“ píše v zajímavém úvodu editorka Alenka Jensterle-Doležalová.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

 

Fonetická identifikace mluvčího

Radek Skarnitzl (ed.)

Díky mobilním telefonům jsou nahrávky lidského hlasu stále dostupnější a mnohdy se stávají předmětem policejního vyšetřování. Tato publikace se zabývá možnostmi identifikace mluvčího z řečového signálu, ale zároveň ve vybraných oblastech doplňuje či aktualizuje popis zvukového plánu češtiny. Kniha se věnuje i způsobům vyhodnocování důkazního materiálu a shrnuje současnou situaci ve forenzně fonetické praxi.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.

 1041_1

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK