Poděkování děkanky za setkání s akademickou obcí

Děkuji všem účastníkům prvního setkání děkanky Filozofické fakulty UK s akademickou obcí, které se konalo 22. ledna 2015. Zejména děkuji všem diskutujícím za všechny jejich dotazy, podněty a připomínky. Prezentaci ze setkání naleznete zde. O neveřejné údaje z prezentace mě může pro svou základní součást požádat její vedoucí. Otevřenou a kontinuální diskusi mezi vedením fakulty, pedagogy a studenty pokládám za velice důležitou, a proto plánuji takováto setkání pořádat dvakrát ročně. Termín příštího setkání bude včas oznámen.

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

Poděkování děkanky za setkání s akademickou obcí | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Audiozáznam ze setkání děkanky s akademickou obcí 22. ledna 2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK