Na záchraně nově objevené rotundy sv. Václava se může podílet široká veřejnost

V budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí narazili stavebníci 3. února 2004 v rámci rozsáhlých rekonstrukčních prací na pozůstatky románské rotundy sv. Václava, kterou historikové považovali přes 350 let za definitivně ztracenou.

Na sklonku roku 2014 spustila MFF UK projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy široké veřejnosti, získané prostředky však nepředstavují celkovou potřebnou částku. MFF UK se proto prostřednictví dárcovské aplikace obrací také na širokou veřejnost. Pomocí aplikace může přispět na obnovu unikátní historické památky z doby raného českého státu kdokoliv. Formou darů libovolné výše je potřeba celkem shromáždit téměř 2,5 milionu korun.

Další informace včetně fotogalerie a videa jsou k dispozici na http://www.nase-rotunda.cz/.

Projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy je spolufinancován z EHP fondů 2009–2014, programová oblast č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví, program CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

 

 

Fragment románské dlažby, Autor: Khalil Baalbaki

Rotunda sv. Václava, pohled k jihu na okruh základového zdiva rotundy. V popředí blok s románskou podlahou. Fotografie převzata ze Zprávy památkové péče 66/2006 – J. Čiháková, M. Müller, Autor: L. Smutka

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK