VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv pro rok: 2015

Opatření děkana č. 26/2015 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních oborů,habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK 2016-18

Čeští egyptologové opět bodovali v prestižním odborném žebříčku objevů

Britská organizace Heritage Daily vyhlásila deset nejvýznamnějších světových archeologických objevů roku. Na 3. místě se umístila expedice Českého egyptologického ústavu FF UK s objevem hrobky královny matky v Abúsíru.

Interdisciplinární archeometalurgický projekt přinesl první výsledky

Egyptské muzeum Lipské univerzity otevřelo výstava Gegossene Götter (Odlévaní bohové), kde jsou prezentovány i první výsledky projektu ČEgÚ FF UK, VŠCHT v Praze a Egyptského muzea Lipské univerzity.

Ministerstvo kultury vyhlásilo výsledky NAKI II. Na třech podpořených projektech se podílí FF UK

Ministerstvo kultury oznámilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity) 2016–2022.

FF UK a Vietnamská národní univerzita navázaly spolupráci a plánují podepsat memorandum

Začátkem prosince 2015 se doc. Beránková, proděkanka pro zahraničí, setkala s dr. Pham Quang Minhem, prorektorem Univerzity společenských a humanitních věd v Hanoji. Diskutovali o možnostech budoucí spolupráce.

Opatření děkana č. 25/2015 – Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015/2016

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 3a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text

Opatření děkana č. 24/2015 – Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 2015/2016

Opatření děkana č. 24/2015 – Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 2015/2016Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 4 odst. 4 Řádu hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění. Plný text

Promoting Cooperation Between the Faculty of Arts and the Vietnam National University

Dr Pham Quang Minh (Vice Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi) met with Dr Eva Voldřichová Beránková (Vice Dean for International Relations, Faculty of Arts) to discuss future cooperation.

Proběhla konference Psychologie sportu v praxi 2015

Začátkem prosince se uskutečnil 6. ročník odborné mezinárodní konference Psychologie sportu v praxi 2015 aneb Jiný úhel pohledu. Konferenci pořádala Asociace psychologů sportu ČR ve spolupráci s Katedrou psychologie FF UK.