Knižní novinky Vydavatelství FF UK: prosinec

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Filozofické fakulty UK. Všechny uvedené knihy a časopisy lze zakoupit se slevou ve fakultním e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha.

996_1 Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…
Martin Kovář, Václav Drška (eds.) 

Kolektivní monografii dedikovanou prof. Aleši Skřivanovi tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, které představují obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu. Ukazují hlubokou, až do středověku zakořeněnou tradičnost řady postupů a stereotypů v mezinárodní politice a diplomacii a zároveň přinášejí poznání, že vedle těchto neustále se upevňujících „rituálů“, které zaručovaly jakousi tendenci k normativnosti ve světové politice, paralelně existoval, ba dokonce se i rozšiřoval prostor pro samostatnou reakci jedince, jež naopak často do této oblasti vnášela neočekávanou dynamiku.
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

985_1 Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda
Jakub Drábik 

Třebaže se Britská unie fašistů (British Union of Fascists; BUF) nikdy ani vzdáleně nepřiblížila významu svého německého a italského protějšku, těší se významnému badatelskému zájmu, což vyplývá zejména z faktu, že ideologové BUF byli na rozdíl od jiných hnutí schopni rozvinout ucelenou ideologii a poměrně racionální politický program. Monografie analyzuje fašistický mýtus o znovuzrození v ideologii a propagandě BUF, poukazuje na aktivismus a entusiasmus členů hnutí a dokládá, že víra v tento mýtus byla u mnoha z nich autentická. Zejména kapitoly popisující používání předmětů s fašistickou symbolikou demonstrují to, jak hluboce byli Černokošiláči „ponořeni“ do myšlenek fašismu na každodenní úrovni, jak silná byla jejich víra v přicházející krizi a nevyhnutelnost radikálních řešení.
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

993_1 Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu
Ivan Jakubec 

Problematika transferu inovací se zaměřením na patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu nestála dosud v zorném poli badatelů. Knižní studie Ivana Jakubce je založena na studiu nepublikovaných i publikovaných archivních dokumentů a na dobové a současné odborné literatuře. Sleduje důkazy napojení na evropský (světový) trh s patenty, představované zejména spory zahraničních firem s československými, podílem zahraničních majitelů patentů či patentní aktivitou jednotlivých československých podniků.
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

986_1 „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013
Ondřej Žíla 

Monografie podrobně analyzuje populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů – Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie, změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech a také současnou demografickou situaci a etnické složení země, jež zůstávají zásadně ovlivněny tzv. nucenými migracemi a etnickými čistkami.
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

977_1 Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí
Jarmila Valková 

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy gramaticko­překladové metody. Záměrem je ukázat zásadní rozdíl mezi přímým a nepřímým způsobem osvojování jazyka a implikace pro povahu komponent učebních materiálů.
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

994_1 Pražské egyptologické studie XIII/2014
Nové číslo egyptologického časopisu otevírá zpráva z jarního výzkumu dvou pohřebních komor ve skalní hrobce vysokého hodnostáře Nefera, pochovaného v jižním Abúsíru. Následující zprávy přibližují keramické soubory nalezené ve skalních hrobkách hrobového komplexu princezny Šeretnebtej a také podobu nálezů, které pocházejí z českých výzkumů probíhajících v oáze Bahríja v egyptské západní poušti. V Abúsíru zůstávají i další tematicky velmi pestré články.

více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK