K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989.

 

Kontexty 17. listopadu
čtvrtek 13. listopadu 2014 od 9:30 | Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Mezinárodní vědecká konference se zaměří na přelomové události roku 1989 nejen v Československu, ale i dalších zemí bývalého východního bloku. Konferenci pořádá FF UK a Ústav pro studium totalitních režimů a koná se pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka.

ff.cuni.cz/kontexty-17-listopadu

 

Kam kráčíš, (česká) demokracie?
pátek 14. listopadu 2014 od 10:30 | FF UK, místnost č. 300, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Veřejná panelová diskuse k 25. výročí sametové revoluce, při níž vystoupí Petr Pithart, Hana Marvanová, Jiří Přibáň a Holger Zastrow (předseda FDP v Sasku). Debatu moderuje Václav Němec (filosof působící na FF UK a předseda iniciativy Vraťte nám stát!). Akci pořádají FF UK v Praze, občanská platforma Vraťte nám stát! a Nadace Friedricha Naumanna. Akce se koná pod záštitou děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové.

vrattenamstat.cz

 

Shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989
pondělí 17. listopadu 2014 od 14:30 | Albertov 6, Praha 2 (před PřF UK)

Slavnostní shromáždění za účasti prezidentů České republiky, Polské republiky, Spolkové republiky Německo, Maďarska a Slovenské republiky. Akci pořádají pražské veřejné vysoké školy, Kancelář prezidenta republiky České republiky, Studentská komora Rady vysokých škol a vysokoškolské unie a spolky.

cuni.cz

 

Sametový happening
čtvrtek 27. listopadu 2014 od 18:00 | Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Oslava 25. výročí založení Studentské rady FF UK: open-mic, vernisáž výstavy, setkání s absolventy, divadelní představení.

strada.ff.cuni.cz

 

Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová (Referát vnějších vztahů FF UK)

e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

 

V Praze dne 7. 11. 2014

Ke stažení:

Tisková zpráva (doc), Tisková zpráva (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK