Studenti historie FF UK vydávají vlastní časopis

V úterý 11. listopadu 2014 vyšlo první číslo časopisu OBSCURA. Časopis si klade za cíl dát prostor studentským esejím a jiným kratším textům a umožnit tak diskusi nad dějinami z pohledu studentů historie.

Čtyřčlenná redakce v úvodním textu láká čtenáře: „Skrze optiku našeho časopisu uvidíme, co znamená historie na fakultě z pohledu nás – studentů –, jaká témata chceme diskutovat, co považujeme za problémy současné historiografie a co nám třeba i chybí ve výuce. Obscura chce nabízet pole pro neformální dialog mezi vyučujícími a studenty o tom, co pro ně znamená historie.“

Zda tomuto zadání první číslo OBSCURY dostálo, je možné se přesvědčit v tištěné verzi dostupné v Historickém kabinetu a Knihovně Jana Palacha i v plné verzi časopisu, která je volně ke stažení na stránkách www.casopisobscura.cz a na stránkách Spolku studentů historie, jenž vydání financuje. Zde jsou také otevřena diskusní fóra pod jednotlivými články.

Klíčovým tématem prvního čísla je význam úvodů do studia historie, jejichž náplň a funkci reflektuje ve svém článku Adam Horký. Tento text doplnil svým komentářem dr. Kamil Činátl. Dalšími tématy jsou pak vztah geografie a nacionalismu v eseji Tomáše Janíka a článek Mariána Lóžiho s titulem Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu. Mezi drobnější rubriky patří anketa s otázkou Co je to diskurs?, přehled vědeckých událostí a otázka po vztahu mezi současným uměním a historií.

Všech sto výtisků si studenti i vyučující rozebrali během několika hodin a nyní jsou na řadě čtenáři se svými zpětnými vazbami pro redakci, komentáři pod články, diskusemi na seminářích nebo v neformálním prostředí chodeb Filozofické fakulty UK či blízkých kaváren. Tyto podněty pro redakci mohou významně ovlivnit podobu druhého čísla OBSCURY, které se chystá na počátek letního semestru 2015.

redakce: Václav Sixta, Kateřina Chládková, Václav Rameš, Barbora Hrubá

web časopisu: www.casopisobscura.cz nebo http://www.ffabula.cz/cs/obscura/

kontakt: casopis.obscura@seznam.cz

plakát-myslitelobscura


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK