Kontexty 17. listopadu, 13. listopadu

Mezinárodní vědecká konference „Kontexty 17. listopadu“ se konala 13. listopadu 2014. Její první blok reflektoval dění v rámci Československa; účastníci druhého bloku porovnávali situaci v jednotlivých východních zemích; poslední blok byl věnován subjektivním pohledům osobností veřejného života, které ve světle vzpomínek na listopadové dění zhodnotily uplynulé čtvrtstoletí, a to opět v kontextu – evropském i světovém.

Konference „Kontexty 17. listopadu 1989“ se konala pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a byla součástí řady akcí, které připravil Ústav pro studium totalitních režimů nebo se na nich organizačně podílel. Konference byla realizována v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století.

foto: archiv FF UK