Filozofická fakulta spolupořádá seminář o ERC grantech

Filozofická fakulta UK pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář zaměřený na možnosti humanitních a společenských věd v rámci ERC grantů (program Horizon2020). Součástí semináře bude prezentace vlastních projektů úspěšnými ERC řešiteli.

Seminář se uskuteční v pátek 14. listopadu 2014 od 9:00 v Hybernské 3 (Šporkův palác, místnost H 303).

Předběžný program semináře je uveřejněn na webu Technologického centra, kde se lze zaregistrovat: http://www.h2020.cz/cs/obecne-akce/european-research-council-and-the-czech-republic-horizons-for-2


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK