Proběhne mezinárodní konference o historii brakové literatury

Konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World se koná ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 v Císařském sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 09 „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“ v rámci svého podprogramu Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury pořádá mezinárodní konferenci Popular Literature in the Ancient and Medieval World.

Zúčastní se jí zahraniční odborníci na problematiku braku ve starších kulturách: Slavica Rankovic (University of Leeds), Elisabeth Salter (University of Hull), Jeff Rider (Wesleyan University), Nicola McDonald (University of York) i domácí badatelé.

Referáty i diskuse proběhnou v anglickém jazyce.

Plakát s programem

Brakapop_Def


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK