Open Square (Otevřené Palachovo náměstí)

1. ročník kulturního festivalu Open Square proběhl v sobotu 18. října 2014. Jeho součástí byl den otevřených dveří FF UK.

Smyslem festivalu je představit zejména mladým lidem významné kulturní a akademické instituce sídlící na pražském náměstí Jana Palacha. Festival společně pořádají Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. http://www.opensquare.cz

foto: archiv FF UK