VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 19/2014 – Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků

Obsah

Toto opatření vsouladu s § 6,§ 29 a § 30 zákonač. 563/1991 Sb.,o účetnictví, a vnávaznosti naustanovení vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze stanovuje zásady a postupy pro plánovánía provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen inventarizace) v podmínkách Filozofické fakulty. Podle tohoto opatření se nepostupuje vpřípadě provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů (např. knihovní zákon, prováděcí právní předpis pro inventarizaci kulturních památek,sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů apod.) a při kontrolepokladní činnosti podlevnitřních pracovních postupů.

Plný text opatření

2014-19 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků.pdf