Nový kulturní festival Open Square přilákal tisícovky návštěvníků

V sobotu 18. října proběhl na pražském Palachově náměstí první ročník nového kulturního festivalu Open Square. Společně jej uspořádaly Česká filharmonie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Uměleckoprůmyslové museum.

Díky slunnému počasí si tisícovky návštěvníků mohly užít bohatý venkovní program zahrnující komentované vycházky, workshopy či vystoupení studentských souborů. Velkému zájmu se těšil program v budově Rudolfina, do které si našlo cestu dva a půl tisíce lidí.

Mnoho pořadů proběhlo také v dalších zúčastněných institucích, kam zavítalo přes jeden a půl tisíce lidí. Například Uměleckoprůmyslové museum připravilo pro návštěvníky komentovanou prohlídku svých expozic a Filozofická fakulta UK slavila úspěchy s přednáškovým blokem k 60. výročí vydání Tolkienova Pána prstenů. Některé pořady se konaly také v budově Filozofické fakulty UK v Celetné ulici, kde se prolnuly s akcemi pořádanými v rámci Mezinárodního dne archeologie. Program vyvrcholil mimořádným večerním koncertem České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka, kterou mladí posluchači odměnili ovacemi ve stoje.

Festival Open Square se bude konat každoročně a zúčastněné instituce budou spolupracovat i na dalších kulturních a vzdělávacích projektech.

Další informace včetně fotografií naleznete na webových stránkáchfacebookovém profilu akce.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK