Knihovna Jana Palacha obdržela knižní dar

Ve středu 29. 10. v 17 hodin proběhla v Knihovně Jana Palacha slavnostní inaugurace speciální knihovny děl belgické frankofonní literatury z darů Wallonie-Bruxelles International. Zástupce Belgie pan Laurent Moosen byl uvítán proděkankou pro zahraničí doc. PhDr. Evou Voldřichovou Beránkovou, Ph.D., a ředitelkou knihovny PhDr. Klárou Rösslerovou. Po krátkém proslovu přednesl přednášku o současné belgické frankofonní literatuře. Wallonie-Bruxelles International každý rok zasílá vybraným akademickým pracovištím celého světa reprezentativní výběr knižních titulů z oblasti literatury i společenských věd.

IMG_7576

IMG_7580


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK