Děkanka FF UK udělila dvě stříbrné pamětní medaile

Stříbrné pamětní medaile FF UK byly 30. září 2014 uděleny paní Mileně Čížkové a dr. Martinu Součkovi v rámci setkání jejich přátel a kolegů.

Stříbrná pamětní medaile FF UK byla udělena paní Mileně Čížkové u příležitosti významného životního jubilea za mimořádně obětavé a kompetentní působení ve funkci sekretářky Ústavu hudební vědy FF UK v letech 1994–2014. Dr. Martin Souček medaili obdržel u příležitosti ukončení působení ve funkci proděkana pro informační zdroje FF UK za mimořádný přínos k rozvoji fakulty v oblasti ICT v letech 2010–2014.

Komorně pojatou oslavu jubilea paní Čížkové spojenou s rozloučením s ní jakožto zaměstnankyní Ústavu hudební vědy FF UK zahájila pro tuto příležitost složená a paní Čížkové věnovaná skladba Molto romantico pro flétnu a klavír.  Skladbu zahrála na flétnu Eva Myslivcová (flétna), doktorandka Ústavu hudební vědy FF UK a studentka Pražské konzervatoře (ze třídy prof. J. Riedlbaucha), klavírního doprovodu se chopil autor skladby doc. Eduard Douša.

Sbor studentů, absolventů a pedagogů Ústavu hudební vědy, kteří mezi sebe přizvali i zaměstnance děkanátu, mezi nimi i dr. Součka, poté zazpíval skladby Bedřicha Smetany Věno a Proč bychom se netěšili. Sbor řídil doc. David Eben z Ústavu hudební vědy FF UK a na klavír jej doprovázela bývalá ředitelka ústavu prof. Jarmila Gabrielová.

Předání stříbrné pamětní medaile paní děkankou paní Čížková glosovala výrokem: „Těší mě, že jsem vás konečně poznala.“ Součástí následujícího setkání v knihovně Ústavu hudební vědy FF UK byl poslech fiktivního rozhlasového vysílání „Písniček od srdce“. Pořad s oblíbenými písničkami paní Čížkové a s přáními jejích kolegů a přátel ukrývajících se pod pseudonymy připravili studenti a absolventi Ústavu hudební vědy FF UK a nezasvěcení hosté byli zpočátku přesvědčeni, že se jedná o skutečné rozhlasové vysílání.

Celé odpoledne se vydařilo hlavně díky nadšení a nasazení kolegů a studentů, kteří byli ochotni věnovat svůj čas jeho přípravě.

DSC_0497

Pro paní Čížkovou připravili kolegové také vzpomínkové CD

Dr. Souček se stříbrnou pamětní medailí děkanky FF UK

Dr. Souček se stříbrnou pamětní medailí děkanky FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK