Čtvrtý magisterský cyklus Erasmus Mundus TEMA zahájil, tentokrát v Praze

Program TEMA se studuje na čtyřech evropských univerzitách. Na každé z nich započal jeden cyklus, jenž dostal své jméno, symbolizující dané místo. Budapešťská generace se jmenovala Dunaj, zatímco ti, jež se poprvé setkali v sicilské Catánii, se nazývali Etna. Pařížská skupina letos vstupuje do druhého ročníku a nese označení Svornost. Na konci září tohoto roku se sjela do Prahy, aby se zúčastnila tzv. intenzivního týdne společně s novými studenty. Ti byli pokřtěni jménem Vltava.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je členem konsorcia programu a na počátku čtvrtého ročníku jí připadla role hostitelky intenzivního týdne. Co bylo náplní setkání, jehož se zúčastnilo na čtyři desítky studentů a učitelů, pocházejících z pěti kontinentů? Byly to především odborné semináře, které se konaly v prostorách Šporkova paláce v Hybernské ulici.

Studenti Concorde, kteří se chystají na sepsání magisterské práce a zakončení studia v druhém ročníku, během těchto seminářů obhajovali výsledky svých dosavadních výzkumů. Byl to pro ně důležitý krok, potvrzující úspěšné dokončení prvního ročníku. Studenti cyklu Vltava měli příležitost předvést, jak dokážou analyzovat a komentovat odborný výklad, neboť dostali za úkol se vyjádřit k práci svých starších kolegů.

Že to nebyl úkol jednoduchý, potvrzuje např. Lenka Rudová, jedna ze dvou českých studentek nového ročníku: „Na první pohled jsem prezentaci neměla co vytknout, přišla mi v podstatě perfektní. Některé další ostatně také.“ Takové postřehy svědčí o tom, že studenti urazí za první rok studia velký kus cesty nejen v teoretické průpravě, ale také v tréninku schopností prezentovat svůj projekt v cizím jazyce a před mezinárodním publikem.

Ostatně jazyková náročnost programu je charakteristická: program je dvojjazyčný, poskytuje výuku v angličtině a francouzštině. „Je velmi náročné a vyčerpávající, neustále přepínat mezi angličtinou, francouzštinou a češtinou“, přiznává Lenka Rudová, která za svou možnost studia v programu vděčí štědré podpoře kolegia Univerzity Karlovy.

Evropská unie si přeje zachovat mnohojazyčný charakter, přestože tato snaha jen obtížně odolává tlaku univerzálního užívání anglického jazyka. I proto je TEMA vnímáno jako potřebná iniciativa.

Příznačné pro současnou situaci jsou problémy našich studentů s vízy i ve druhém ročníku studia. Abychom jim umožnili pokračovat ve studiu, uspořádali jsme jednu sekci jako skype konferenci pro naše studenty z Burundi, Kamerunu a Sýrie. Pro Sašu Smučak, která jako zástupkyně studentů Vltava hodnotila studentská témata, byla právě skype-prezentace o válkou rozděleném Alepu ta nejzajímavější.

V průběhu týdne studenti absolvovali také odborné programy zaměřené na problematiku kulturního dědictví, památkové péče a regionálního rozvoje. S dr. Markem Ďurčanským, ředitelem Archivu UK, navštívili Karolinum a vyslechli výklad o jeho historii a poválečné rekonstrukci. S dr. Petrou Matějovičovou, kurátorkou sbírek Uměleckoprůmyslového muzea, navštívili Obecní dům a seznámili se nejen s obsahem výstavy Secese – vitální umění, ale i s její koncepcí a vývojem pohledu na secesi jako oceňované kulturní dědictví. Exkurze na Říp a do Mělníka představila dvě historicky a kulturně významná místa. Dr. Ondřej Vojtěchovský a Dr. Milan Scholz provedli studenty historií, kulturními rolemi a interpretacemi hory Říp. Dr. Dalibor Stádník, ředitel Okresního Archivu Mělník, vyložil historii a význam Mělníka v českých kulturních dějinách.

Intenzivní program má i třetí nevyřčený cíl, umožnit poznání i těch měst a univerzit, které student nemá přímo zapsané ve své „mobilitě“, tedy seznamu oněch dvou nebo tří univerzit, na kterých stráví své studium. Pro mnohé je studium prvním osobním seznámením s Evropou, její civilizací a jejími městy. Prožívají svá překvapení, sdělují prožitky z pozorování architektury, kulturního života či zvyklostí. Naopak evropští studenti se dovědí mnohé o mimoevropských civilizacích.

Přidruženým partnerem TEMA je od počátku CEFRES, Francouzské středisko pro společenskovědní výzkum, kde proběhlo před pěti lety zahájení programu a nyní setkání současných studentů s jeho absolventy. Ty na místě přivítala paní Isabelle Guisnel, rada francouzského velvyslanectví pro kulturní spolupráci a ředitelka Francouzského institutu spolu s p. Rachidem Makhloufim, atašé pro spolupráci universit a vědeckého výzkumu. Setkání se zúčastnili absolventi usazení momentálně v Praze a Budapešti a přes skype jsme se spojili s Dubají a Montrealem. Došlo i na předání diplomu University v Catanii absolventce ze skupiny Etna, která po absolvování části studia v Catanii obhájila svou diplomovou práci v Praze.

Nejen v prostorách CEFRES bylo vidět, že se vytvořila síť pedagogů metodologicky příbuzných se vzájemným porozuměním, a že studenti se velmi rychle integrují a vytváří solidarizující společenství: „Intensive week byla velmi intenzivní zkušenost. Nikdy mě nenapadlo, že bych si mohla být tak blízká s lidmi, které znám sotva týden. Těžko si lze představit lepší začátek nového studia,“ svěřila se Martina Reiterová na prahu svého studia, zatímco Nari Shelekpayev, jenž v současnosti studuje v doktorském programu na univerzitě v Montrealu, sdílel již s odstupem času podobný  pocit, a sice že „v TEMA jsem nikdy nebyl sám, neboť je to skutečná komunita.“

Převzato z Čtvrtý magisterský cyklus Erasmus Mundus TEMA zahájil, tentokrát v Praze [iforum.cz, 15. října 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK