Ústav pro klasickou archeologii FF UK objevil u obce Hrdly pravěké kostry

V obci Hrdly nedaleko Litoměřic v srpnu realizoval Ústav pro klasickou archeologii FF UK výzkum, při němž objevil lidské kosterní ostatky z doby pravěku a zbytky opevnění.

Na lokalitu upozornili již dříve kolegové z Archeologického ústavu AV ČR, kteří jižně od obce Hrdly identifikovali specifický fortifikační systém. V loňském roce se do lokality v rámci projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy vypravil Ústav pro klasickou archeologii FF UK, jehož pracovníci provedli další podrobná měření.

V srpnu 2014 pokračovaly vykopávky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví KHI FF UJEP a dalšími institucemi. Byly objeveny také dva hroby s lidskými kosterními pozůstatky ve skrčené poloze.

Zkoumali opevnění, narazili na kostry pravěkých lidí [iforum.cz, 12. září 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK